Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita, reprezentat de Profesor Barcari Luminita Rodica, in calitate de inspector scolar general, este un organ de specialitate al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, este subordonat acestuia, si actioneaza pentru realizarea obiectivelor educationale prevazute de legea Invatamantului preuniversitar.

Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita se constituie, din perspectiva dezvoltarii durabile, a globalizarii educatiei, a integrarii acesteia cu cercetarea si inovarea, ca o prima veriga intre M.E.C.S. si unitatile de invatamant, respectiv beneficiarii directi ai sistemului de invatamant, elevii, promoveaza politicile publice destinate implementarii unei noi viziuni asupra educatiei, formarii cercetarii si dezvoltarii avand ca dimensiuni principale imbunatatirea calitatii si a eficacitatii sistemului de educatie si formare4 profesionala, facilitarea accesului universal la educatie si formare, deschiderea sistemului de educatie si de formare profesionala catre spatiul European.