ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI INCLUZIUNE SOCIALA

ADIS
– prezentare –

Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială este o organizație neguvernamentală înființată în 2009, a cărei misiune este promovarea dialogului social, respectarea valorilor şi a intereselor civice în procesul de elaborare şi de implementare a politicilor publice pentru incluziunea socială a grupurilor dezavantajate, în general, a minorităţii rome, în special.
Ne propunem să contribuim la construirea unei societăţi deschise către toleranţă, bazată pe cunoştinţe, prin împuternicirea persoanelor de etnie romă să întrerupă cercul vicios al excluziunii sociale şi al sărăciei şi să devină participanţi activi în viaţa publică.
Organizația își propune să ofere suport instituțiilor abilitate în îmbunătățirea politicilor și a practicilor educaționale și ocupaționale pentru grupurile vulnerabile, precum și actorilor sociali în elaborarea și implementarea de proiecte care vizează participarea publică a romilor din țara noastră, precum și promovarea incluziunii sociale a comunităţilor de romi din România.
Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială implementează proiecte cu finanțare internă și internațională, având experiență și expertiză în programe și proiecte de training, formare profesională în domeniul nediscriminării, educaţiei, drepturilor omului etc.
Numărul total de beneficiari direcți ai ADIS este aprox. 3000 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile. Numărul beneficiarilor indirecți ai activităților ADIS este de aproximativ de 6000 de persoane. Grupurile țintă ale activităților ADIS au implicat copii, tineri dezavantajați și părinții acestora, studenți, elevi, personal medical și cadre didactice din cadrul universităților și al facultăților de medicină, în scopul informării și al conștientizării acestora cu privire la atitudinile și comportamentele discriminatorii și efectul lor asupra practicării meseriei de medic în relație cu pacienți aparținând grupurilor vulnerabile.

Asociatia Institutul pentru Politici Publice

Institutul pentru Politici Publice infiintat in anul 2001 este un think-thank specializat in promovarea si evaluarea de politici publice in domenii critice pentru democratizarea Romanieicum ar fi: politici educationale incluzive, politici anticoruptie, programe si activitati de crestere a eficientei autoritatilor publice locale pentru furnizarea de servicii publice de calitate catre cetateniavand, totodata, si o specializare in managementul electoral si politici de participare cetateneasca.

Dispunand de un birou in Bucuresti specialistii IPP investesc in activitatea Institutului din expertiza lor in domeniile: juridic, administratie publica, sociologie si politici publice, imbinand expertiza de analiza si interpretare de date statistice cu cea de cercetare calitativa si analiza legislativa, materialele Institutului continand surse de documentare pentru autoritati publice locale si centrale in luarea deciziilor. Mai multe informatii privind rapoartele si studiile Institutului, programele de pregatire, activitatile de asistenta tehnica puse la dispozitia autoritatilor centrale/locale dar si mediului de afaceri si societatii civile pot fi accesate pe www.ipp.ro sau la telefonul: 021.212.31.26.

Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita

Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita, reprezentat de Profesor Barcari Luminita Rodica, in calitate de inspector scolar general, este un organ de specialitate al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, este subordonat acestuia, si actioneaza pentru realizarea obiectivelor educationale prevazute de legea Invatamantului preuniversitar.

Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita se constituie, din perspectiva dezvoltarii durabile, a globalizarii educatiei, a integrarii acesteia cu cercetarea si inovarea, ca o prima veriga intre M.E.C.S. si unitatile de invatamant, respectiv beneficiarii directi ai sistemului de invatamant, elevii, promoveaza politicile publice destinate implementarii unei noi viziuni asupra educatiei, formarii cercetarii si dezvoltarii avand ca dimensiuni principale imbunatatirea calitatii si a eficacitatii sistemului de educatie si formare4 profesionala, facilitarea accesului universal la educatie si formare, deschiderea sistemului de educatie si de formare profesionala catre spatiul European.