Activitățile proiectului

 

Evaluarea nivelului actual al cunoștințelor civice și anti-discriminare în rândul elevilor și profesorilor: activitatea va consta în organizarea unei serii de ore deschise cu elevii și a 10 interviuri cu profesorii, acestea având rolul de a identifica nivelul de pregătire actual și reacțiile față de aceste teme.

 

Realizarea și implementarea unei campanii de conștientizare în trei școli gimnaziale din județul Ialomița: presupune organizarea a trei întâlniri alături de elevi și distribuirea unui chestionar motivațional în rândul acestora, diseminarea ghidului “Acceptă, înțelege, respectă!”, ghid care curpinde informații cu privire la fenomenele de discriminare, intoleranță și rasism. Tot în cadrul acestei activități vor fi organizate trei întâlniri cu părinții în vederea conștientizării rolului familiei în ceea ce privește formarea de competențe civice.

 

 

Organizarea a 2 tabere de instruire pentru 30 de elevi, 3 mentori și livrarea a 3 cursuri de formare pentru 30 de cadre didactice, cu scopul de a oferi  o viziune mai largă cu privire la noțiunile ce țin de drepturile omului care au un impact asupra stării sociale și a sănătății comunităților sărace și dezavantajate social.

 

Co-interesarea factorilor decizionali, la nivelul județului Ialomița prin implicarea autorităților publice centrale și locale, a ONG-urilor locale, reprezentanților mass-media și a mediului academic în cadrul unei mese rotunde prin care să se contureze o serie de recomandări pentru măsuri județene în vederea stimulării spiritului civic și al comportamentelor tolerante, asumate de fiecare stakeholder.

 

Organizarea unui festival concurs “Tânărul ambasador” pentru premierea a 3 proiecte care să promoveze soluții pentru problemele locale, proiecte care au fost implementate tot în cadrul proiectului, în cadrul taberelor organizate cu elevii.